Hizmetlerimiz


◄ Asperger Sendromu

Asperger sendromu (AS), toplumsal ilişkilerde ve iletişimde bozulmayla kendini gösteren nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Dil gelişiminde klinik açıdan önemli bir gecikme yoktur, ancak dilde ve konuşmada acayiplikler, tuhaf bir konuşma tarzı ve toplumsal bağlama uygun olmayan dil kullanımı görülür. Gerek dil gelişiminde önemli bir gecikmenin olmayışı, gerekse toplumsal ilişki sorunlarının erken dönemde fark edilmeyebilmesi, tanı konma sürecini geciktirebilir. AS’li bireyler yaşıtlarıyla gelişim düzeylerine uygun ilişki geliştiremezler; karşılarındaki kişiye toplumsal ya da duygusal açıdan uygun karşılıklar veremeyebilirler (başkalarının duygularını anlamakta ve sözsüz iletişimde özellikle zorlanırlar). Sınırlı bir konuda ve dar çerçeve içinde derin bilgi sahibi olabilir, bazı alanlarda üstün yetenek gösterebilirler. Motor beceriksizliklere sık rastlanır. Genellikle normal/ sınır zekâ, bazen de üstün zekâya sahip olurlar.


bir nörolojik bozukluğun sonucu olarak ortaya çıkıyorsa, klinik tablo kötüleşme hatta ölümle sonuçlanabilir.