Duyu BütünlemeDuyu Bütünleme: Kişinin vücudu ve çevresinden aldığı duyubilgileri beyinde bilginin kavranması, yorumlanması ve bütünleştirilmesi işlemlerinden geçerek ortaya çıkan duyusal bilginin kullanılarak organize bir cevap açığa çıkarılması sağlanır. Böylece çocuk dış dünyadan gelen duyu bilgilerine adapte olur. Duyu Bütünleme Terapisi; çocuğun direkt olarak merkezi sinir sistemine etki ettiği için sinir sisteminin gelişimini sağlar.


Normal duyusal sistemimiz yedi bölümden oluşmaktadır:Vestibuler Duyu (Denge): İç kulakta yer alır. Yer çekimiyle bağlantılı olarak, vücudumuzun alan içerisinde nerede olduğunu, hızını, yönünü ve hareketini algılamamızı sağlar, bize bununla ilgili bilgi verir. Bu sistem vücudumuzu dengede tutmak ve vücudumuzun postürünü (duruşunu) korumak için temeldir.


Proprioseptif Duyu (Vücut Farkındalığı): Kaslarda ve eklemlerde yer alır. Bununla birlikte vücut parçalarının nerede ve nasıl hareket ettiklerine ilişkin bilgi verir.


Tat Duyusu: Dildeki kimyasal alıcılar tarafından işlenir. Tatlı, ekşi, acı ve tuzlu gibi farklı tatları algılamamızı sağlar.


Koku Duyusu: Burundaki kimyasal alıcıların işlemesiyle yakın çevremizdeki kokular hakkında bilgi verir.


Taktil Duyu (Dokunma): Deride bulunur, vücudun en büyük organıdır. Dokunma, basınç ve ağrı seviyesiyle ilişkilidir ve bu suretle ısıyı (sıcak ve parçasıdır. İçinde olduğumuz çevreyi ölçüp değerlendirmemize yardımcı olur ve buna uygun tepkiler geliştirmemizi sağlar.


İşitme Duyusu: Havadaki ses dalgaları, dış kulak yolu ile toplanarak, iç reseptörleri uyarması sonucu çevredeki sesler algılanır ve beyin sapında anlamlandırılır.


Görme Duyusu: Gözün retina kısmında yer alır ve ışık ile aktif hale gelir. Görme duyumuz nesneleri, insanları, renkleri, zıtlıkları ve uzamsal sınırları tanımamıza yardımcı olur.